Ram CORSAIR

Ram-Corsair-Dominator-Platinum-RGB-DDR4-KIT-16GB-bus-3200 4,990,000

Ram Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 KIT 16GB (2x8GB) Bus 3200Mhz C16

0 trên 5
(0)
SKU: N/A

Mô tả sản phẩm:

Bộ nhớ NỀN TẢNG PLININUM RGB

Loại bộ nhớ DDR4

Kích thước bộ nhớ Bộ 16GB (2 x 8GB)

Độ trễ kiểm tra 16-18-18-36

Điện áp thử nghiệm 1.35V

Kiểm tra tốc độ 3200 MHz

Thêm vào giỏ
Ram-Corsair-Dominator-Platinum-RGB-DDR4-KIT-16GB-BUS-3000 4,590,000

Ram Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 KIT 16GB (2x8GB) Bus 3000Mhz C15

0 trên 5
(0)
SKU: N/A

Mô tả sản phẩm:

Bộ nhớ NỀN TẢNG PLININUM RGB

Loại bộ nhớ DDR4

Kích thước bộ nhớ Bộ 16GB (2 x 8GB)

Điện áp thử nghiệm 1.35V

Kiểm tra tốc độ 3000 MHz

Thêm vào giỏ
5,750,000

Ram Corsair Vengeance Pro LED RGB white kit 16gb ( 2*8gb ) bus 3200MHz

0 trên 5
(0)
SKU: N/AThêm vào giỏ
Ram Corsair Vengeance LPX Black 8GB (1x8GB) DDR4 Bus 2400

Ram Corsair Vengeance LPX Black 8GB (1x8GB) DDR4 Bus 2400

0 trên 5
(0)
SKU: N/AĐọc tiếp
Ram Corsair Vengeance RGB 16GB (2x8GB) DDR4 Bus 3000

Ram Corsair Vengeance RGB 16GB (2x8GB) DDR4 Bus 3000

0 trên 5
(0)
SKU: N/AĐọc tiếp
Ram Corsair Vengeance RGB 16GB (2x8GB) DDR4 Bus 3000

Ram Corsair Vengeance Led RGB 16GB (2*8GB) DDR4 Bus 2666

0 trên 5
(0)
SKU: N/AĐọc tiếp
Ram Corsair Vengeance LPX 8GB (1x8GB) DDR4 Bus 2666 2,490,000

Ram Corsair Vengeance LPX 8GB (1x8GB) DDR4 Bus 2666

0 trên 5
(0)
SKU: N/AThêm vào giỏ
Ram Corsair Vengeance LPX White 16GB (1x8GB) DDR4 Bus 2666

Ram Corsair Vengeance LPX White 16GB (1x8GB) DDR4 Bus 2666

0 trên 5
(0)
SKU: N/AĐọc tiếp
Ram Corsair Vengeance Red Led 16GB (1x8GB) DDR4 Bus 2666

Ram Corsair Vengeance Red Led 16GB (1x8GB) DDR4 Bus 2666

0 trên 5
(0)
SKU: N/AĐọc tiếp
Ram Corsair Vengeance White Led 16GB (8GBX2) DDR4 Bus 2666

Ram Corsair Vengeance White Led 16GB (8GB*2) DDR4 Bus 2666

0 trên 5
(0)
SKU: N/AĐọc tiếp
Ram-Corsair-Dominator-Platinum-RGB-DDR4-KIT-16GB-bus-3200

Ram Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 KIT 16GB (2x8GB) Bus 3200Mhz C16

0 trên 5
(0)

Mô tả sản phẩm:

Bộ nhớ NỀN TẢNG PLININUM RGB

Loại bộ nhớ DDR4

Kích thước bộ nhớ Bộ 16GB (2 x 8GB)

Độ trễ kiểm tra 16-18-18-36

Điện áp thử nghiệm 1.35V

Kiểm tra tốc độ 3200 MHz

SKU: N/A
4,990,000 Thêm vào giỏ
Ram-Corsair-Dominator-Platinum-RGB-DDR4-KIT-16GB-BUS-3000

Ram Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 KIT 16GB (2x8GB) Bus 3000Mhz C15

0 trên 5
(0)

Mô tả sản phẩm:

Bộ nhớ NỀN TẢNG PLININUM RGB

Loại bộ nhớ DDR4

Kích thước bộ nhớ Bộ 16GB (2 x 8GB)

Điện áp thử nghiệm 1.35V

Kiểm tra tốc độ 3000 MHz

SKU: N/A
4,590,000 Thêm vào giỏ
Ram Corsair Vengeance LPX Black 8GB (1x8GB) DDR4 Bus 2400
Sẵn có

Hết hàng

Đọc tiếp
Ram Corsair Vengeance RGB 16GB (2x8GB) DDR4 Bus 3000
Sẵn có

Hết hàng

Đọc tiếp
Ram Corsair Vengeance RGB 16GB (2x8GB) DDR4 Bus 3000
Sẵn có

Hết hàng

Đọc tiếp
Ram Corsair Vengeance LPX White 16GB (1x8GB) DDR4 Bus 2666
Sẵn có

Hết hàng

Đọc tiếp
Ram Corsair Vengeance Red Led 16GB (1x8GB) DDR4 Bus 2666
Sẵn có

Hết hàng

Đọc tiếp
Ram Corsair Vengeance White Led 16GB (8GBX2) DDR4 Bus 2666
Sẵn có

Hết hàng

Đọc tiếp
Ram-Corsair-Dominator-Platinum-RGB-DDR4-KIT-16GB-bus-3200

Ram Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 KIT 16GB (2x8GB) Bus 3200Mhz C16

0 trên 5
(0)

Mô tả sản phẩm:

Bộ nhớ NỀN TẢNG PLININUM RGB

Loại bộ nhớ DDR4

Kích thước bộ nhớ Bộ 16GB (2 x 8GB)

Độ trễ kiểm tra 16-18-18-36

Điện áp thử nghiệm 1.35V

Kiểm tra tốc độ 3200 MHz

4,990,000 Thêm vào giỏ
Ram-Corsair-Dominator-Platinum-RGB-DDR4-KIT-16GB-BUS-3000

Ram Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 KIT 16GB (2x8GB) Bus 3000Mhz C15

0 trên 5
(0)

Mô tả sản phẩm:

Bộ nhớ NỀN TẢNG PLININUM RGB

Loại bộ nhớ DDR4

Kích thước bộ nhớ Bộ 16GB (2 x 8GB)

Điện áp thử nghiệm 1.35V

Kiểm tra tốc độ 3000 MHz

4,590,000 Thêm vào giỏ
Ram Corsair Vengeance RGB 16GB (2x8GB) DDR4 Bus 3000
Sẵn có

Hết hàng

Đọc tiếp
Ram-Corsair-Dominator-Platinum-RGB-DDR4-KIT-16GB-bus-3200

Ram Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 KIT 16GB (2x8GB) Bus 3200Mhz C16

0 trên 5
(0)

Mô tả sản phẩm:

Bộ nhớ NỀN TẢNG PLININUM RGB

Loại bộ nhớ DDR4

Kích thước bộ nhớ Bộ 16GB (2 x 8GB)

Độ trễ kiểm tra 16-18-18-36

Điện áp thử nghiệm 1.35V

Kiểm tra tốc độ 3200 MHz

4,990,000 Thêm vào giỏ
Ram-Corsair-Dominator-Platinum-RGB-DDR4-KIT-16GB-BUS-3000

Ram Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 KIT 16GB (2x8GB) Bus 3000Mhz C15

0 trên 5
(0)

Mô tả sản phẩm:

Bộ nhớ NỀN TẢNG PLININUM RGB

Loại bộ nhớ DDR4

Kích thước bộ nhớ Bộ 16GB (2 x 8GB)

Điện áp thử nghiệm 1.35V

Kiểm tra tốc độ 3000 MHz

4,590,000 Thêm vào giỏ

Hiển thị một kết quả duy nhất

preloader