Ram TEAM

Ram Laptop Team Elite 8Gb Bus 2666 DDR4 1,250,000

Ram Laptop Team Elite 8Gb Bus 2666 DDR4

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Dung lượng: 8GB

Loại ram: DDR4

Bus ram: 2666Mhz

CL/Speed: 16-16-16-39

Điện áp tiêu thụ: 1.25V

Add to cartSo sánh
Ram Team Vulcan 8GB (1x8GB) DDR4 Bus 2400MHz 2,290,000

Ram Team Vulcan 8GB (1x8GB) DDR4 Bus 2400MHz

0 out of 5
(0)
SKU: N/ARead moreSo sánh
Ram Team Elite Plus 4G DDR4 -2133MHZ

Ram Team Elite Plus 4GB DDR4 Bus 2400

0 out of 5
(0)
SKU: N/ARead moreSo sánh
Ram Team Night Hawk RGB Kit 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4 Bus - Black 4,990,000 5,799,000

Ram Team Night Hawk RGB Kit 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4 Bus – Black / White

0 out of 5
(0)
SKU: N/ARead moreSo sánh
Ram Team Delta RGB Kit 16GB (2x8GB) Bus 2666MHz DDR4 – White 4,690,000 5,499,000

Ram Team Delta RGB Kit 16GB (2x8GB) Bus 2666MHz DDR4 – White / Black

0 out of 5
(0)
SKU: N/ARead moreSo sánh
Ram Laptop Team Elite 8Gb Bus 2666 DDR4

Ram Laptop Team Elite 8Gb Bus 2666 DDR4

0 out of 5
(0)

Dung lượng: 8GB

Loại ram: DDR4

Bus ram: 2666Mhz

CL/Speed: 16-16-16-39

Điện áp tiêu thụ: 1.25V

SKU: N/A
1,250,000 Add to cartSo sánh
Ram Team Vulcan 8GB (1x8GB) DDR4 Bus 2400MHz
Availability:

Out of stock

2,290,000 Read moreSo sánh
Ram Team Elite Plus 4G DDR4 -2133MHZ

Ram Team Elite Plus 4GB DDR4 Bus 2400

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
Availability:

Out of stock

Read moreSo sánh
Ram Team Night Hawk RGB Kit 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4 Bus - Black
Availability:

Out of stock

4,990,000 5,799,000 Read moreSo sánh
Ram Team Delta RGB Kit 16GB (2x8GB) Bus 2666MHz DDR4 – White
Availability:

Out of stock

4,690,000 5,499,000 Read moreSo sánh
Ram Laptop Team Elite 8Gb Bus 2666 DDR4

Ram Laptop Team Elite 8Gb Bus 2666 DDR4

0 out of 5
(0)

Dung lượng: 8GB

Loại ram: DDR4

Bus ram: 2666Mhz

CL/Speed: 16-16-16-39

Điện áp tiêu thụ: 1.25V

1,250,000 Add to cartSo sánh
Ram Team Vulcan 8GB (1x8GB) DDR4 Bus 2400MHz
Availability:

Out of stock

2,290,000 Read moreSo sánh
Ram Team Elite Plus 4G DDR4 -2133MHZ
Availability:

Out of stock

Read moreSo sánh
Ram Team Night Hawk RGB Kit 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4 Bus - Black
Availability:

Out of stock

4,990,000 5,799,000 Read moreSo sánh
Ram Team Delta RGB Kit 16GB (2x8GB) Bus 2666MHz DDR4 – White
Availability:

Out of stock

4,690,000 5,499,000 Read moreSo sánh
Ram Laptop Team Elite 8Gb Bus 2666 DDR4

Ram Laptop Team Elite 8Gb Bus 2666 DDR4

0 out of 5
(0)

Dung lượng: 8GB

Loại ram: DDR4

Bus ram: 2666Mhz

CL/Speed: 16-16-16-39

Điện áp tiêu thụ: 1.25V

1,250,000 Add to cartSo sánh

Showing all 5 results

preloader