VGA MSI

MSI GeForce GTX 1060 6GT OC

Vga MSI GTX 1060 6GT OC

Vga MSI GTX 1080 Gaming X 8G

Vga MSI GTX 1070 Duke 8G OC

Vga MSI GT 1030 2G LP OC

VGA MSI GTX 1660 Ti VENTUS XS - 6G OC 8,300,000

VGA MSI GTX 1660 Ti VENTUS XS – 6G OC

0 trên 5
(0)
SKU: N/A

Boost Clock: 1830 MHz
Memory Speed: 12 Gbps
Memory: 6GB GDDR6
Kết nối: DisplayPort x3 (v1.4) / HDMI 2.0b x1

Thêm vào giỏ
msi geforce gtx 1660 ventus xs 6,790,000

VGA MSI GeForce GTX 1660 VENTUS XS 6G OC

0 trên 5
(0)
SKU: N/AThêm vào giỏ
msi geforce gtx 1660 gaming x 6gb 7,499,000

VGA MSI Geforce GTX 1660 Gaming X 6GB

0 trên 5
(0)
SKU: N/AThêm vào giỏ
VGA MSI GTX 1660 Ti Gaming 6GB 9,299,000

VGA MSI GTX 1660 Ti Gaming 6GB

0 trên 5
(0)
SKU: N/A

– Chip đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1660Ti
– Bộ nhớ: 6GB GDDR6 ( 192-bit )
– GPU clock 1800 MHz
– Nguồn phụ: 1 x 8-pin

Thêm vào giỏ
msi rtx 2060 gaming z 6gb 11,499,000

VGA MSI GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 Gaming Z

0 trên 5
(0)
SKU: N/AThêm vào giỏ
Vga MSI GTX 1070 Ti Gaming X 8GB 12,490,000

VGA MSI GTX 1070 Ti Gaming 8GB

0 trên 5
(0)
SKU: N/AThêm vào giỏ
VGA MSI RTX 2070 Gaming Z 8GB 20,750,000

VGA MSI RTX 2070 Gaming Z 8GB

0 trên 5
(0)
SKU: N/AĐọc tiếp
VGA MSI RTX2080 Trio X gaming 25,999,000 26,400,000

VGA MSI GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO

0 trên 5
(0)
SKU: N/AĐọc tiếp
Vga MSI GTX 1060 3GT OC V2 7,800,000

Vga MSI GTX 1060 3GT OC V2

0 trên 5
(0)
SKU: N/AĐọc tiếp
MSI RX 460 2G OC vutrangcomputer 2,899,000

Vga MSI Radeon™ RX 460 2G GDDR5 OC

0 trên 5
(0)
SKU: N/AĐọc tiếp
MSI RX 550 AERO ITX 2G OC vutrangcomputer 2,400,000

Vga MSI Radeon™ RX 550 AERO ITX 2G OC

0 trên 5
(0)
SKU: N/AĐọc tiếp
MSI GTX 1080 ARMOR 8G OC VuTrangComputer 16,490,000

Vga MSI GTX 1080 Armor 8G OC

0 trên 5
(0)
SKU: N/AĐọc tiếp
MSI GeForce GTX 1060 6GT OC

Vga MSI GTX 1060 6GT OC

0 trên 5
(0)
SKU: N/AĐọc tiếp
Vga MSI GTX 1070 Ti Gaming X 8GB 13,990,000 15,499,000

Vga MSI GTX 1070 Ti Gaming X 8GB

0 trên 5
(0)
SKU: N/AĐọc tiếp
4,190,000

Vga MSI GTX 1050Ti Aero ITX 4G OC

0 trên 5
(0)
SKU: N/AThêm vào giỏ

Vga MSI GTX 1080 Gaming X 8G

0 trên 5
(0)
SKU: N/AĐọc tiếp

Vga MSI GTX 1070 Duke 8G OC

0 trên 5
(0)
SKU: N/AĐọc tiếp

Vga MSI GT 1030 2G LP OC

0 trên 5
(0)
SKU: N/AĐọc tiếp
2,399,000

Vga MSI GT 1030 Aero ITX 2G OC

0 trên 5
(0)
SKU: N/AĐọc tiếp

Vga MSI GTX 1080 Ti Gaming X 11G

0 trên 5
(0)
SKU: N/AĐọc tiếp
VGA MSI GTX 1660 Ti VENTUS XS - 6G OC

VGA MSI GTX 1660 Ti VENTUS XS – 6G OC

0 trên 5
(0)

Boost Clock: 1830 MHz
Memory Speed: 12 Gbps
Memory: 6GB GDDR6
Kết nối: DisplayPort x3 (v1.4) / HDMI 2.0b x1

SKU: N/A
8,300,000 Thêm vào giỏ
msi geforce gtx 1660 ventus xs

VGA MSI GeForce GTX 1660 VENTUS XS 6G OC

0 trên 5
(0)
SKU: N/A
6,790,000 Thêm vào giỏ
msi geforce gtx 1660 gaming x 6gb

VGA MSI Geforce GTX 1660 Gaming X 6GB

0 trên 5
(0)
SKU: N/A
7,499,000 Thêm vào giỏ
VGA MSI GTX 1660 Ti Gaming 6GB

VGA MSI GTX 1660 Ti Gaming 6GB

0 trên 5
(0)

– Chip đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1660Ti
– Bộ nhớ: 6GB GDDR6 ( 192-bit )
– GPU clock 1800 MHz
– Nguồn phụ: 1 x 8-pin

SKU: N/A
9,299,000 Thêm vào giỏ
msi rtx 2060 gaming z 6gb

VGA MSI GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 Gaming Z

0 trên 5
(0)
SKU: N/A
11,499,000 Thêm vào giỏ
Vga MSI GTX 1070 Ti Gaming X 8GB

VGA MSI GTX 1070 Ti Gaming 8GB

0 trên 5
(0)
SKU: N/A
12,490,000 Thêm vào giỏ
VGA MSI RTX 2070 Gaming Z 8GB

VGA MSI RTX 2070 Gaming Z 8GB

0 trên 5
(0)
SKU: N/A
Sẵn có

Hết hàng

20,750,000 Đọc tiếp
VGA MSI RTX2080 Trio X gaming

VGA MSI GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO

0 trên 5
(0)
SKU: N/A
Sẵn có

Hết hàng

25,999,000 26,400,000 Đọc tiếp
Vga MSI GTX 1060 3GT OC V2

Vga MSI GTX 1060 3GT OC V2

0 trên 5
(0)
SKU: N/A
Sẵn có

Hết hàng

7,800,000 Đọc tiếp
MSI RX 460 2G OC vutrangcomputer

Vga MSI Radeon™ RX 460 2G GDDR5 OC

0 trên 5
(0)
SKU: N/A
Sẵn có

Hết hàng

2,899,000 Đọc tiếp
MSI RX 550 AERO ITX 2G OC vutrangcomputer

Vga MSI Radeon™ RX 550 AERO ITX 2G OC

0 trên 5
(0)
SKU: N/A
Sẵn có

Hết hàng

2,400,000 Đọc tiếp
MSI GTX 1080 ARMOR 8G OC VuTrangComputer

Vga MSI GTX 1080 Armor 8G OC

0 trên 5
(0)
SKU: N/A
Sẵn có

Hết hàng

16,490,000 Đọc tiếp
MSI GeForce GTX 1060 6GT OC

Vga MSI GTX 1060 6GT OC

0 trên 5
(0)
SKU: N/A
Sẵn có

Hết hàng

Đọc tiếp
Vga MSI GTX 1070 Ti Gaming X 8GB

Vga MSI GTX 1070 Ti Gaming X 8GB

0 trên 5
(0)
SKU: N/A
Sẵn có

Hết hàng

13,990,000 15,499,000 Đọc tiếp

Vga MSI GTX 1050Ti Aero ITX 4G OC

0 trên 5
(0)
SKU: N/A
4,190,000 Thêm vào giỏ

Vga MSI GTX 1080 Gaming X 8G

0 trên 5
(0)
SKU: N/A
Sẵn có

Hết hàng

Đọc tiếp

Vga MSI GTX 1070 Duke 8G OC

0 trên 5
(0)
SKU: N/A
Sẵn có

Hết hàng

Đọc tiếp

Vga MSI GT 1030 2G LP OC

0 trên 5
(0)
SKU: N/A
Sẵn có

Hết hàng

Đọc tiếp

Vga MSI GT 1030 Aero ITX 2G OC

0 trên 5
(0)
SKU: N/A
Sẵn có

Hết hàng

2,399,000 Đọc tiếp

Vga MSI GTX 1080 Ti Gaming X 11G

0 trên 5
(0)
SKU: N/A
Sẵn có

Hết hàng

Đọc tiếp
VGA MSI GTX 1660 Ti VENTUS XS - 6G OC

VGA MSI GTX 1660 Ti VENTUS XS – 6G OC

0 trên 5
(0)

Boost Clock: 1830 MHz
Memory Speed: 12 Gbps
Memory: 6GB GDDR6
Kết nối: DisplayPort x3 (v1.4) / HDMI 2.0b x1

8,300,000 Thêm vào giỏ
VGA MSI GTX 1660 Ti Gaming 6GB

VGA MSI GTX 1660 Ti Gaming 6GB

0 trên 5
(0)

– Chip đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1660Ti
– Bộ nhớ: 6GB GDDR6 ( 192-bit )
– GPU clock 1800 MHz
– Nguồn phụ: 1 x 8-pin

9,299,000 Thêm vào giỏ
Vga MSI GTX 1070 Ti Gaming X 8GB

VGA MSI GTX 1070 Ti Gaming 8GB

0 trên 5
(0)
12,490,000 Thêm vào giỏ
VGA MSI RTX 2070 Gaming Z 8GB

VGA MSI RTX 2070 Gaming Z 8GB

0 trên 5
(0)
Sẵn có

Hết hàng

20,750,000 Đọc tiếp
VGA MSI RTX2080 Trio X gaming
Sẵn có

Hết hàng

25,999,000 26,400,000 Đọc tiếp
Vga MSI GTX 1060 3GT OC V2

Vga MSI GTX 1060 3GT OC V2

0 trên 5
(0)
Sẵn có

Hết hàng

7,800,000 Đọc tiếp
MSI RX 460 2G OC vutrangcomputer
Sẵn có

Hết hàng

2,899,000 Đọc tiếp
MSI RX 550 AERO ITX 2G OC vutrangcomputer
Sẵn có

Hết hàng

2,400,000 Đọc tiếp
MSI GTX 1080 ARMOR 8G OC VuTrangComputer

Vga MSI GTX 1080 Armor 8G OC

0 trên 5
(0)
Sẵn có

Hết hàng

16,490,000 Đọc tiếp
MSI GeForce GTX 1060 6GT OC

Vga MSI GTX 1060 6GT OC

0 trên 5
(0)
Sẵn có

Hết hàng

Đọc tiếp
Vga MSI GTX 1070 Ti Gaming X 8GB

Vga MSI GTX 1070 Ti Gaming X 8GB

0 trên 5
(0)
Sẵn có

Hết hàng

13,990,000 15,499,000 Đọc tiếp
4,190,000 Thêm vào giỏ

Vga MSI GTX 1080 Gaming X 8G

0 trên 5
(0)
Sẵn có

Hết hàng

Đọc tiếp

Vga MSI GTX 1070 Duke 8G OC

0 trên 5
(0)
Sẵn có

Hết hàng

Đọc tiếp

Vga MSI GT 1030 2G LP OC

0 trên 5
(0)
Sẵn có

Hết hàng

Đọc tiếp

Vga MSI GT 1030 Aero ITX 2G OC

0 trên 5
(0)
Sẵn có

Hết hàng

2,399,000 Đọc tiếp

Vga MSI GTX 1080 Ti Gaming X 11G

0 trên 5
(0)
Sẵn có

Hết hàng

Đọc tiếp
VGA MSI GTX 1660 Ti VENTUS XS - 6G OC

VGA MSI GTX 1660 Ti VENTUS XS – 6G OC

0 trên 5
(0)

Boost Clock: 1830 MHz
Memory Speed: 12 Gbps
Memory: 6GB GDDR6
Kết nối: DisplayPort x3 (v1.4) / HDMI 2.0b x1

8,300,000 Thêm vào giỏ
VGA MSI GTX 1660 Ti Gaming 6GB

VGA MSI GTX 1660 Ti Gaming 6GB

0 trên 5
(0)

– Chip đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1660Ti
– Bộ nhớ: 6GB GDDR6 ( 192-bit )
– GPU clock 1800 MHz
– Nguồn phụ: 1 x 8-pin

9,299,000 Thêm vào giỏ
Vga MSI GTX 1070 Ti Gaming X 8GB

VGA MSI GTX 1070 Ti Gaming 8GB

0 trên 5
(0)
12,490,000 Thêm vào giỏ
VGA MSI RTX 2070 Gaming Z 8GB

VGA MSI RTX 2070 Gaming Z 8GB

0 trên 5
(0)
20,750,000 Đọc tiếp
VGA MSI RTX2080 Trio X gaming
25,999,000 26,400,000 Đọc tiếp
Vga MSI GTX 1060 3GT OC V2

Vga MSI GTX 1060 3GT OC V2

0 trên 5
(0)
7,800,000 Đọc tiếp
MSI RX 460 2G OC vutrangcomputer
2,899,000 Đọc tiếp
MSI GTX 1080 ARMOR 8G OC VuTrangComputer

Vga MSI GTX 1080 Armor 8G OC

0 trên 5
(0)
16,490,000 Đọc tiếp
Vga MSI GTX 1070 Ti Gaming X 8GB

Vga MSI GTX 1070 Ti Gaming X 8GB

0 trên 5
(0)
13,990,000 15,499,000 Đọc tiếp
4,190,000 Thêm vào giỏ

Vga MSI GT 1030 Aero ITX 2G OC

0 trên 5
(0)
2,399,000 Đọc tiếp

Hiển thị 1–20 trong 26 kết quả

preloader