VGA MSI

MSI GeForce GTX 1060 6GT OC

Vga MSI GTX 1060 6GT OC

Vga MSI GTX 1080 Gaming X 8G

Vga MSI GTX 1070 Duke 8G OC

4,190,000

VGA MSI GeForce GTX 1050Ti 4G OCV1

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

– Mã GPU: TU107
– Kiến trúc: Pascal
– Tiến trình:
– Số nhân CUDA:
– Xung nhịp bộ nhớ: 7008 MHz
– Tốc độ bộ nhớ:
– Bộ nhớ: 4GB GDDR5
– Kết nối: DisplayPort / HDMI / DL-DVI-D

Add to cart
vga msi geforce gtx 1650 ventus xs 4gb oc 4,799,000

VGA MSI GeForce GTX 1650 Ventus XS OC 4G

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

– Mã GPU: TU107
– Kiến trúc: Turing
– Tiến trình: 12nm
– Số nhân CUDA: 896
– Xung nhịp bộ nhớ: 1740 MHz
– Tốc độ bộ nhớ: 8 Gbps
– Bộ nhớ: 4GB GDDR5
– Kết nối: DisplayPort x 1 / HDMI x 1 / DL-DVI-D x 1

Add to cart
VGA MSI GeForce GTX 1650 Gaming X 4G 5,190,000

VGA MSI GeForce GTX 1650 Gaming X 4G

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

– Mã GPU:
– Kiến trúc:
– Tiến trình:
– Số nhân CUDA:
– Xung nhịp bộ nhớ: 1860 MHz
– Tốc độ bộ nhớ: 8 Gbps
– Bộ nhớ: 4GB GDDR5
– Kết nối: DisplayPort x 2 / HDMI x 1

Add to cart
VGA MSI GTX 1660 Ti VENTUS XS - 6G OC 8,300,000

VGA MSI GTX 1660 Ti VENTUS XS – 6G OC

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Boost Clock: 1830 MHz
Memory Speed: 12 Gbps
Memory: 6GB GDDR6
Kết nối: DisplayPort x3 (v1.4) / HDMI 2.0b x1

Add to cart
msi geforce gtx 1660 ventus xs 6,790,000

VGA MSI GeForce GTX 1660 VENTUS XS 6G OC

0 out of 5
(0)
SKU: N/AAdd to cart
msi geforce gtx 1660 gaming x 6gb 7,499,000

VGA MSI Geforce GTX 1660 Gaming X 6GB

0 out of 5
(0)
SKU: N/AAdd to cart
VGA MSI GTX 1660 Ti Gaming 6GB 9,299,000

VGA MSI GTX 1660 Ti Gaming 6GB

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

– Chip đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1660Ti
– Bộ nhớ: 6GB GDDR6 ( 192-bit )
– GPU clock 1800 MHz
– Nguồn phụ: 1 x 8-pin

Add to cart
msi rtx 2060 gaming z 6gb 11,499,000

VGA MSI GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 Gaming Z

0 out of 5
(0)
SKU: N/AAdd to cart
Vga MSI GTX 1070 Ti Gaming X 8GB 12,490,000

VGA MSI GTX 1070 Ti Gaming 8GB

0 out of 5
(0)
SKU: N/AAdd to cart
VGA MSI RTX 2070 Gaming Z 8GB 20,750,000

VGA MSI RTX 2070 Gaming Z 8GB

0 out of 5
(0)
SKU: N/ARead more
VGA MSI RTX2080 Trio X gaming 25,999,000 26,400,000

VGA MSI GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO

0 out of 5
(0)
SKU: N/ARead more
Vga MSI GTX 1060 3GT OC V2 7,800,000

Vga MSI GTX 1060 3GT OC V2

0 out of 5
(0)
SKU: N/ARead more
MSI RX 460 2G OC vutrangcomputer 2,899,000

Vga MSI Radeon™ RX 460 2G GDDR5 OC

0 out of 5
(0)
SKU: N/ARead more
MSI RX 550 AERO ITX 2G OC vutrangcomputer 2,400,000

Vga MSI Radeon™ RX 550 AERO ITX 2G OC

0 out of 5
(0)
SKU: N/ARead more
MSI GTX 1080 ARMOR 8G OC VuTrangComputer 16,490,000

Vga MSI GTX 1080 Armor 8G OC

0 out of 5
(0)
SKU: N/ARead more
MSI GeForce GTX 1060 6GT OC

Vga MSI GTX 1060 6GT OC

0 out of 5
(0)
SKU: N/ARead more
Vga MSI GTX 1070 Ti Gaming X 8GB 13,990,000 15,499,000

Vga MSI GTX 1070 Ti Gaming X 8GB

0 out of 5
(0)
SKU: N/ARead more
4,190,000

Vga MSI GTX 1050Ti Aero ITX 4G OCV1

0 out of 5
(0)
SKU: N/AAdd to cart

Vga MSI GTX 1080 Gaming X 8G

0 out of 5
(0)
SKU: N/ARead more

Vga MSI GTX 1070 Duke 8G OC

0 out of 5
(0)
SKU: N/ARead more

VGA MSI GeForce GTX 1050Ti 4G OCV1

0 out of 5
(0)

– Mã GPU: TU107
– Kiến trúc: Pascal
– Tiến trình:
– Số nhân CUDA:
– Xung nhịp bộ nhớ: 7008 MHz
– Tốc độ bộ nhớ:
– Bộ nhớ: 4GB GDDR5
– Kết nối: DisplayPort / HDMI / DL-DVI-D

SKU: N/A
4,190,000 Add to cart
vga msi geforce gtx 1650 ventus xs 4gb oc

VGA MSI GeForce GTX 1650 Ventus XS OC 4G

0 out of 5
(0)

– Mã GPU: TU107
– Kiến trúc: Turing
– Tiến trình: 12nm
– Số nhân CUDA: 896
– Xung nhịp bộ nhớ: 1740 MHz
– Tốc độ bộ nhớ: 8 Gbps
– Bộ nhớ: 4GB GDDR5
– Kết nối: DisplayPort x 1 / HDMI x 1 / DL-DVI-D x 1

SKU: N/A
4,799,000 Add to cart
VGA MSI GeForce GTX 1650 Gaming X 4G

VGA MSI GeForce GTX 1650 Gaming X 4G

0 out of 5
(0)

– Mã GPU:
– Kiến trúc:
– Tiến trình:
– Số nhân CUDA:
– Xung nhịp bộ nhớ: 1860 MHz
– Tốc độ bộ nhớ: 8 Gbps
– Bộ nhớ: 4GB GDDR5
– Kết nối: DisplayPort x 2 / HDMI x 1

SKU: N/A
5,190,000 Add to cart
VGA MSI GTX 1660 Ti VENTUS XS - 6G OC

VGA MSI GTX 1660 Ti VENTUS XS – 6G OC

0 out of 5
(0)

Boost Clock: 1830 MHz
Memory Speed: 12 Gbps
Memory: 6GB GDDR6
Kết nối: DisplayPort x3 (v1.4) / HDMI 2.0b x1

SKU: N/A
8,300,000 Add to cart
msi geforce gtx 1660 ventus xs

VGA MSI GeForce GTX 1660 VENTUS XS 6G OC

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
6,790,000 Add to cart
msi geforce gtx 1660 gaming x 6gb

VGA MSI Geforce GTX 1660 Gaming X 6GB

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
7,499,000 Add to cart
VGA MSI GTX 1660 Ti Gaming 6GB

VGA MSI GTX 1660 Ti Gaming 6GB

0 out of 5
(0)

– Chip đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1660Ti
– Bộ nhớ: 6GB GDDR6 ( 192-bit )
– GPU clock 1800 MHz
– Nguồn phụ: 1 x 8-pin

SKU: N/A
9,299,000 Add to cart
msi rtx 2060 gaming z 6gb

VGA MSI GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 Gaming Z

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
11,499,000 Add to cart
Vga MSI GTX 1070 Ti Gaming X 8GB

VGA MSI GTX 1070 Ti Gaming 8GB

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
12,490,000 Add to cart
VGA MSI RTX 2070 Gaming Z 8GB

VGA MSI RTX 2070 Gaming Z 8GB

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
Availability:

Out of stock

20,750,000 Read more
VGA MSI RTX2080 Trio X gaming

VGA MSI GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
Availability:

Out of stock

25,999,000 26,400,000 Read more
Vga MSI GTX 1060 3GT OC V2

Vga MSI GTX 1060 3GT OC V2

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
Availability:

Out of stock

7,800,000 Read more
MSI RX 460 2G OC vutrangcomputer

Vga MSI Radeon™ RX 460 2G GDDR5 OC

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
Availability:

Out of stock

2,899,000 Read more
MSI RX 550 AERO ITX 2G OC vutrangcomputer

Vga MSI Radeon™ RX 550 AERO ITX 2G OC

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
Availability:

Out of stock

2,400,000 Read more
MSI GTX 1080 ARMOR 8G OC VuTrangComputer

Vga MSI GTX 1080 Armor 8G OC

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
Availability:

Out of stock

16,490,000 Read more
MSI GeForce GTX 1060 6GT OC

Vga MSI GTX 1060 6GT OC

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
Availability:

Out of stock

Read more
Vga MSI GTX 1070 Ti Gaming X 8GB

Vga MSI GTX 1070 Ti Gaming X 8GB

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
Availability:

Out of stock

13,990,000 15,499,000 Read more

Vga MSI GTX 1050Ti Aero ITX 4G OCV1

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
4,190,000 Add to cart

Vga MSI GTX 1080 Gaming X 8G

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
Availability:

Out of stock

Read more

Vga MSI GTX 1070 Duke 8G OC

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
Availability:

Out of stock

Read more

VGA MSI GeForce GTX 1050Ti 4G OCV1

0 out of 5
(0)

– Mã GPU: TU107
– Kiến trúc: Pascal
– Tiến trình:
– Số nhân CUDA:
– Xung nhịp bộ nhớ: 7008 MHz
– Tốc độ bộ nhớ:
– Bộ nhớ: 4GB GDDR5
– Kết nối: DisplayPort / HDMI / DL-DVI-D

4,190,000 Add to cart
vga msi geforce gtx 1650 ventus xs 4gb oc

VGA MSI GeForce GTX 1650 Ventus XS OC 4G

0 out of 5
(0)

– Mã GPU: TU107
– Kiến trúc: Turing
– Tiến trình: 12nm
– Số nhân CUDA: 896
– Xung nhịp bộ nhớ: 1740 MHz
– Tốc độ bộ nhớ: 8 Gbps
– Bộ nhớ: 4GB GDDR5
– Kết nối: DisplayPort x 1 / HDMI x 1 / DL-DVI-D x 1

4,799,000 Add to cart
VGA MSI GeForce GTX 1650 Gaming X 4G

VGA MSI GeForce GTX 1650 Gaming X 4G

0 out of 5
(0)

– Mã GPU:
– Kiến trúc:
– Tiến trình:
– Số nhân CUDA:
– Xung nhịp bộ nhớ: 1860 MHz
– Tốc độ bộ nhớ: 8 Gbps
– Bộ nhớ: 4GB GDDR5
– Kết nối: DisplayPort x 2 / HDMI x 1

5,190,000 Add to cart
VGA MSI GTX 1660 Ti VENTUS XS - 6G OC

VGA MSI GTX 1660 Ti VENTUS XS – 6G OC

0 out of 5
(0)

Boost Clock: 1830 MHz
Memory Speed: 12 Gbps
Memory: 6GB GDDR6
Kết nối: DisplayPort x3 (v1.4) / HDMI 2.0b x1

8,300,000 Add to cart
msi geforce gtx 1660 gaming x 6gb
7,499,000 Add to cart
VGA MSI GTX 1660 Ti Gaming 6GB

VGA MSI GTX 1660 Ti Gaming 6GB

0 out of 5
(0)

– Chip đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1660Ti
– Bộ nhớ: 6GB GDDR6 ( 192-bit )
– GPU clock 1800 MHz
– Nguồn phụ: 1 x 8-pin

9,299,000 Add to cart
Vga MSI GTX 1070 Ti Gaming X 8GB

VGA MSI GTX 1070 Ti Gaming 8GB

0 out of 5
(0)
12,490,000 Add to cart
VGA MSI RTX 2070 Gaming Z 8GB

VGA MSI RTX 2070 Gaming Z 8GB

0 out of 5
(0)
Availability:

Out of stock

20,750,000 Read more
VGA MSI RTX2080 Trio X gaming
Availability:

Out of stock

25,999,000 26,400,000 Read more
Vga MSI GTX 1060 3GT OC V2

Vga MSI GTX 1060 3GT OC V2

0 out of 5
(0)
Availability:

Out of stock

7,800,000 Read more
MSI RX 460 2G OC vutrangcomputer
Availability:

Out of stock

2,899,000 Read more
MSI RX 550 AERO ITX 2G OC vutrangcomputer
Availability:

Out of stock

2,400,000 Read more
MSI GTX 1080 ARMOR 8G OC VuTrangComputer

Vga MSI GTX 1080 Armor 8G OC

0 out of 5
(0)
Availability:

Out of stock

16,490,000 Read more
MSI GeForce GTX 1060 6GT OC

Vga MSI GTX 1060 6GT OC

0 out of 5
(0)
Availability:

Out of stock

Read more
Vga MSI GTX 1070 Ti Gaming X 8GB
Availability:

Out of stock

13,990,000 15,499,000 Read more
4,190,000 Add to cart

Vga MSI GTX 1080 Gaming X 8G

0 out of 5
(0)
Availability:

Out of stock

Read more

Vga MSI GTX 1070 Duke 8G OC

0 out of 5
(0)
Availability:

Out of stock

Read more

VGA MSI GeForce GTX 1050Ti 4G OCV1

0 out of 5
(0)

– Mã GPU: TU107
– Kiến trúc: Pascal
– Tiến trình:
– Số nhân CUDA:
– Xung nhịp bộ nhớ: 7008 MHz
– Tốc độ bộ nhớ:
– Bộ nhớ: 4GB GDDR5
– Kết nối: DisplayPort / HDMI / DL-DVI-D

4,190,000 Add to cart
vga msi geforce gtx 1650 ventus xs 4gb oc

VGA MSI GeForce GTX 1650 Ventus XS OC 4G

0 out of 5
(0)

– Mã GPU: TU107
– Kiến trúc: Turing
– Tiến trình: 12nm
– Số nhân CUDA: 896
– Xung nhịp bộ nhớ: 1740 MHz
– Tốc độ bộ nhớ: 8 Gbps
– Bộ nhớ: 4GB GDDR5
– Kết nối: DisplayPort x 1 / HDMI x 1 / DL-DVI-D x 1

4,799,000 Add to cart
VGA MSI GeForce GTX 1650 Gaming X 4G

VGA MSI GeForce GTX 1650 Gaming X 4G

0 out of 5
(0)

– Mã GPU:
– Kiến trúc:
– Tiến trình:
– Số nhân CUDA:
– Xung nhịp bộ nhớ: 1860 MHz
– Tốc độ bộ nhớ: 8 Gbps
– Bộ nhớ: 4GB GDDR5
– Kết nối: DisplayPort x 2 / HDMI x 1

5,190,000 Add to cart
VGA MSI GTX 1660 Ti VENTUS XS - 6G OC

VGA MSI GTX 1660 Ti VENTUS XS – 6G OC

0 out of 5
(0)

Boost Clock: 1830 MHz
Memory Speed: 12 Gbps
Memory: 6GB GDDR6
Kết nối: DisplayPort x3 (v1.4) / HDMI 2.0b x1

8,300,000 Add to cart
msi geforce gtx 1660 gaming x 6gb
7,499,000 Add to cart
VGA MSI GTX 1660 Ti Gaming 6GB

VGA MSI GTX 1660 Ti Gaming 6GB

0 out of 5
(0)

– Chip đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1660Ti
– Bộ nhớ: 6GB GDDR6 ( 192-bit )
– GPU clock 1800 MHz
– Nguồn phụ: 1 x 8-pin

9,299,000 Add to cart
Vga MSI GTX 1070 Ti Gaming X 8GB

VGA MSI GTX 1070 Ti Gaming 8GB

0 out of 5
(0)
12,490,000 Add to cart
VGA MSI RTX 2070 Gaming Z 8GB

VGA MSI RTX 2070 Gaming Z 8GB

0 out of 5
(0)
20,750,000 Read more
VGA MSI RTX2080 Trio X gaming
25,999,000 26,400,000 Read more
Vga MSI GTX 1060 3GT OC V2

Vga MSI GTX 1060 3GT OC V2

0 out of 5
(0)
7,800,000 Read more
MSI RX 460 2G OC vutrangcomputer
2,899,000 Read more
MSI RX 550 AERO ITX 2G OC vutrangcomputer
2,400,000 Read more
MSI GTX 1080 ARMOR 8G OC VuTrangComputer

Vga MSI GTX 1080 Armor 8G OC

0 out of 5
(0)
16,490,000 Read more
Vga MSI GTX 1070 Ti Gaming X 8GB
13,990,000 15,499,000 Read more
4,190,000 Add to cart

Showing 1–20 of 29 results

preloader