SSD Plextor

SSD Plextor S3C 128GB True Speed - Sata III 1,350,000

SSD Plextor S3C 256GB Sata III

0 trên 5
(0)
SKU: N/A
 • Sủ dụng chip nhớ Hynix tiêu chuẩn
 • Phù hợp đa nền tảng build máy
 • Bền và tiết kiệm điện
 • Tốc độ lên đến 520MB+/s Seq R/W
Thêm vào giỏ
SSD Plextor PX-256M9PeY 256GB M.2 PCIe 3,890,000

SSD Plextor PX-256M9PeY 256GB M.2 PCIe

0 trên 5
(0)
SKU: N/AThêm vào giỏ
6,299,000 6,890,000

SSD Plextor M9Pe PCIe NVMe 512GB

0 trên 5
(0)
SKU: N/AĐọc tiếp
SSD Plextor S3C 128GB True Speed - Sata III 830,000

SSD Plextor S3C 128GB True Speed – Sata III

0 trên 5
(0)
SKU: N/AThêm vào giỏ
SSD Plextor S3C 128GB True Speed - Sata III

SSD Plextor M7V series 128GB – Sata III

0 trên 5
(0)
SKU: N/AĐọc tiếp
SSD Plextor S3C 128GB True Speed - Sata III

SSD Plextor S3C 256GB Sata III

0 trên 5
(0)
 • Sủ dụng chip nhớ Hynix tiêu chuẩn
 • Phù hợp đa nền tảng build máy
 • Bền và tiết kiệm điện
 • Tốc độ lên đến 520MB+/s Seq R/W
SKU: N/A
Sẵn có

: Còn Hàng

1,350,000 Thêm vào giỏ
SSD Plextor PX-256M9PeY 256GB M.2 PCIe

SSD Plextor PX-256M9PeY 256GB M.2 PCIe

0 trên 5
(0)
SKU: N/A
Sẵn có

: Còn Hàng

3,890,000 Thêm vào giỏ

SSD Plextor M9Pe PCIe NVMe 512GB

0 trên 5
(0)
SKU: N/A
Sẵn có

: Đặt Hàng

6,299,000 6,890,000 Đọc tiếp
SSD Plextor S3C 128GB True Speed - Sata III
Sẵn có

: Còn Hàng

830,000 Thêm vào giỏ
SSD Plextor S3C 128GB True Speed - Sata III

SSD Plextor M7V series 128GB – Sata III

0 trên 5
(0)
SKU: N/A
Sẵn có

: Đặt Hàng

Đọc tiếp
SSD Plextor S3C 128GB True Speed - Sata III

SSD Plextor S3C 256GB Sata III

0 trên 5
(0)
 • Sủ dụng chip nhớ Hynix tiêu chuẩn
 • Phù hợp đa nền tảng build máy
 • Bền và tiết kiệm điện
 • Tốc độ lên đến 520MB+/s Seq R/W
Sẵn có

: Còn Hàng

1,350,000 Thêm vào giỏ
SSD Plextor PX-256M9PeY 256GB M.2 PCIe
Sẵn có

: Còn Hàng

3,890,000 Thêm vào giỏ

SSD Plextor M9Pe PCIe NVMe 512GB

0 trên 5
(0)
Sẵn có

: Đặt Hàng

6,299,000 6,890,000 Đọc tiếp
SSD Plextor S3C 128GB True Speed - Sata III
Sẵn có

: Còn Hàng

830,000 Thêm vào giỏ
SSD Plextor S3C 128GB True Speed - Sata III
Sẵn có

: Đặt Hàng

Đọc tiếp
SSD Plextor S3C 128GB True Speed - Sata III

SSD Plextor S3C 256GB Sata III

0 trên 5
(0)
 • Sủ dụng chip nhớ Hynix tiêu chuẩn
 • Phù hợp đa nền tảng build máy
 • Bền và tiết kiệm điện
 • Tốc độ lên đến 520MB+/s Seq R/W
1,350,000 Thêm vào giỏ

SSD Plextor M9Pe PCIe NVMe 512GB

0 trên 5
(0)
6,299,000 6,890,000 Đọc tiếp

Xem tất cả 5 kết quả