Case Infinity

Case Infinity Rampage - 2 Side Tempered Glass ATX 499,000

Case Infinity Rampage – 2 Side Tempered Glass ATX

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Chất liệu: Thân thép dày 0.51mm
Chuẩn case: Mid ATX
Mainboard: ATX/Micro ATX/ITX
SSD và HDD: 2 SSD và 2 HDD
Số quạt hỗ trợ: 8x 120mm (3 trước, 1 sau, 2 trên, 2 trong trên nguồn)
Mặt hông, mặt trước: Kính cường lực 4mm

Read moreSo sánh
Case Infinity Alpha Lite - 2 Tempered Glass Panel 790,000

Case Infinity Alpha Lite – 2 Tempered Glass Panel

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Tặng 1 fan led

Read moreSo sánh
Infinity MAYA Tempered Glass Mid Tower Case 590,000

Case Infinity MAYA Tempered Glass Mid Tower Case

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Tặng 1 fan led

Read moreSo sánh

Case Infinity Ultron Gaming

0 out of 5
(0)
SKU: N/ARead moreSo sánh
Case Infinity Hyperion Gaming Case

Case Infinity Hyperion Gaming Case

0 out of 5
(0)
SKU: N/ARead moreSo sánh
Case Infinity Rampage - 2 Side Tempered Glass ATX

Case Infinity Rampage – 2 Side Tempered Glass ATX

0 out of 5
(0)

Chất liệu: Thân thép dày 0.51mm
Chuẩn case: Mid ATX
Mainboard: ATX/Micro ATX/ITX
SSD và HDD: 2 SSD và 2 HDD
Số quạt hỗ trợ: 8x 120mm (3 trước, 1 sau, 2 trên, 2 trong trên nguồn)
Mặt hông, mặt trước: Kính cường lực 4mm

SKU: N/A
Availability:

Out of stock

499,000 Read moreSo sánh
Case Infinity Alpha Lite - 2 Tempered Glass Panel

Case Infinity Alpha Lite – 2 Tempered Glass Panel

0 out of 5
(0)

Tặng 1 fan led

SKU: N/A
Availability:

Out of stock

790,000 Read moreSo sánh
Infinity MAYA Tempered Glass Mid Tower Case

Case Infinity MAYA Tempered Glass Mid Tower Case

0 out of 5
(0)

Tặng 1 fan led

SKU: N/A
Availability:

Out of stock

590,000 Read moreSo sánh

Case Infinity Ultron Gaming

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
Availability:

Out of stock

Read moreSo sánh
Case Infinity Hyperion Gaming Case

Case Infinity Hyperion Gaming Case

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
Availability:

Out of stock

Read moreSo sánh
Case Infinity Rampage - 2 Side Tempered Glass ATX

Case Infinity Rampage – 2 Side Tempered Glass ATX

0 out of 5
(0)

Chất liệu: Thân thép dày 0.51mm
Chuẩn case: Mid ATX
Mainboard: ATX/Micro ATX/ITX
SSD và HDD: 2 SSD và 2 HDD
Số quạt hỗ trợ: 8x 120mm (3 trước, 1 sau, 2 trên, 2 trong trên nguồn)
Mặt hông, mặt trước: Kính cường lực 4mm

Availability:

Out of stock

499,000 Read moreSo sánh
Case Infinity Alpha Lite - 2 Tempered Glass Panel

Case Infinity Alpha Lite – 2 Tempered Glass Panel

0 out of 5
(0)

Tặng 1 fan led

Availability:

Out of stock

790,000 Read moreSo sánh
Infinity MAYA Tempered Glass Mid Tower Case

Case Infinity MAYA Tempered Glass Mid Tower Case

0 out of 5
(0)

Tặng 1 fan led

Availability:

Out of stock

590,000 Read moreSo sánh

Case Infinity Ultron Gaming

0 out of 5
(0)
Availability:

Out of stock

Read moreSo sánh
Case Infinity Hyperion Gaming Case
Availability:

Out of stock

Read moreSo sánh
Case Infinity Rampage - 2 Side Tempered Glass ATX

Case Infinity Rampage – 2 Side Tempered Glass ATX

0 out of 5
(0)

Chất liệu: Thân thép dày 0.51mm
Chuẩn case: Mid ATX
Mainboard: ATX/Micro ATX/ITX
SSD và HDD: 2 SSD và 2 HDD
Số quạt hỗ trợ: 8x 120mm (3 trước, 1 sau, 2 trên, 2 trong trên nguồn)
Mặt hông, mặt trước: Kính cường lực 4mm

499,000 Read moreSo sánh
Case Infinity Alpha Lite - 2 Tempered Glass Panel

Case Infinity Alpha Lite – 2 Tempered Glass Panel

0 out of 5
(0)

Tặng 1 fan led

790,000 Read moreSo sánh
Infinity MAYA Tempered Glass Mid Tower Case

Case Infinity MAYA Tempered Glass Mid Tower Case

0 out of 5
(0)

Tặng 1 fan led

590,000 Read moreSo sánh

Showing all 5 results

preloader