Fash sales hello 2019

Chào mừng năm mới, chào mừng 2019. Vũ Trang Computer gửi đến các Bạn một chương trình giảm giá vô cùng hấp dẫn. Có thể nói đây là một chương trình giảm giá lớn và nhiều nhất trong các trương trình giảm giá của Vũ Trang Computer.

HELLO 2019

THỜI GIAN : 00:00 – 31/12/2018 KẾT THÚC 23:59 – 1/1/2019.

MÃ GIẢM GIÁ :

  • VT2019 – GIẢM 10% ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM GAMING GEARS
  • VT2019N –  GIẢM 5% ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM LINH KIỆN MÁY TÍNH.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÃ GIẢM GIÁ.

LINK : https://vutrangcomputer.com/huong-dan-thanh-toan-online-va-su-dung-ma-giam-gia-tren-vu-trang-computer/

 

 

preloader